Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις νομιμότητας από το Τεχνικό Γραφείο του Ντεκελέ Ηλία στο Νέο Ψυχικό

 

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 
 
Η ελληνική βουλή ψήφισε πριν λίγους μήνες το νόμο 4178/2013 που αφορά είτε την νομιμοποίηση είτε την τακτοποίηση των όποιων αυθαίρετων κατασκευών έχουν ανεγερθεί έως την 28.07.2011. Ο νόμος αυτός έχει ισχύ έως τον Φεβρουάριο του 2015.

Έχει τονιστεί, πως θα είναι ο τελευταίος νόμος που θα προβλέπει την ευνοϊκή τακτοποίηση κατασκευών, που δεν έχουν αδειοδοτηθεί.

Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας θα επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση εντοπισμού αυθαίρετης δόμησης.
Επιπλέον, η ύπαρξη οποιασδήποτε αυθαιρεσίας…

Διαβάστε περισσότερα... (pdf)
 

 

Βεβαιώσεις νομιμότητας Μηχανικού με το Ν. 4178 / 2013

 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4178/2013:

«Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα η νομιμότητα των κατασκευών που υπάρχουν σε αυτό».

Η βεβαίωση μηχανικού αφορά και στις περιπτώσεις…

Διαβάστε περισσότερα... (pdf)
 
 
 
 
Τεχνικό Γραφείο Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού M.Sc. TUB ΗΛΙΑ ΓΕΩΡ. ΝΤΕΚΕΛΕ
 
Σουλίου 2
154 51 Νέο Ψυχικό
 
Τηλέφωνο: +302106711449
 
Κινητό τηλέφωνο: +306932351989